Εορτασμός 6ης Απριλίου “Ημέρα Ολυμπιακής Αεροπορίας”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ VΙ ‟Ο ήλιος είχε αρχίσει να διαλύει το σκοτάδι της προηγούμενης νύχτας. Η ώρα πλησίαζε 6:30, η προκαθορισμένη ώρα για το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη της Τ.Α.Ε. (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις) είχε φτάσει.