Το ΠΟΛΚΕΟΑ στα Τζουμέρκα

Δευτέρα 15 – Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 Πυκνά δάση, ορμητικά νερά παραδοσιακά χωριά και γεφύρια, πραγματικά άνθη της πέτρας, μοναστήρια σε μέρη απρόσιτα σωστές αητοφωλιές. Αυτή είναι η ταυτότητα της περιοχής των Τζουμέρκων.