Περπατώντας στον Ιερό Βράχο

Η πρώτη ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή της Ακρόπολης καταγράφεται από τα τέλη της Νεολιθικής εποχής, την 4η χιλιετία. Από τότε, άτονη ή έντονη, θα παραμείνει αδιάλειπτη μέχρι τις μέρες μας είτε γύρω είτε στην κορυφή του λόφου των 157 μέτρων. Αυτό το ταξίδι στην Ιστορία του μικρού βράχου, που μετατράπηκε σε μεγάλο ιερό κι έγινε…