ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ   Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την αξιοποίηση της έκτασης 6.500 χιλιάδων στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, μετά την πώληση της έκτασης στη Lamda Development, υποχρεώνουν όλους τους φορείς (περίπου 34) που εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της παραπάνω έκτασης,  να αποδεσμεύσουν τους χώρους και να τους παραδώσουν στο Ελληνικό Δημόσιο.