Νέο Δ/Σ ΠΟΛΚΕΟΑ 2020-2023

Σας γνωρίζουμε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 22ας και 23ης Ιουνίου 2020 και έπειτα από τη συνεδρίαση του την 1η Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 σύμφωνα με το καταστατικό και με αποκλειστικό θέμα «συγκρότηση σε σώμα και κατανομή αξιωμάτων».   Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ Α΄ Αντιπρόεδρος…