Επισκέψεις στο εκθετήριο της Ολυμπιακής Αεροπορίας

Τρία σχολεία, έως σήμερα, επισκέφθηκαν το εκθετήριο που εγκαινίασε το ΠΟΛΚΕΟΑ στις 7 Δεκεμβρίου 2023, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την Παγκόμια Ημέρα Μουσείων Πολιτικής Αεροπορίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναγκαιότητα διάσωσης της ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας και την παράδοσή της στις επόμενες γενιές.