Ένας χρόνος από τη μεγάλη ημέρα της 9ης Ιουλίου 2021

Στις 9 Ιουλίου 2021, το ΠΟΛΚΕΟΑ, η μεγάλη οικογένεια της Ολυμπιακής Αεροπορίας, οι σύμμαχοί μας, οι φίλοι και συνολικά η κοινωνία, ακύρωσαν τον αναγκαστικό ηλεκτρονικό πλειστηριασμό που έτρεχε για τα τρία (3) ιστορικά αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας (727, 737, 747), με στόχο την εκποίησή τους!!